Tag Archives: NP

STHTPK Chương 8

Sao ta ghét cái bà Liễu thế nhể >_<

Tiếp tục đọc

STHTPK Chương 7

Quyển Thượng

Chương 7: Nhân vật truyền kỳ

Tiếp tục đọc

STHTPK Chương 6

Quyển Thượng

Chương 6: Huyên náo trên đường

Tiếp tục đọc

STHTPK Chương 5

Quyển Thượng

Chương 5: Dâng hương trên từ đường

Tiếp tục đọc

STHTPK Chương 4

Quyển Thượng

Chương 4: Đại chiến trong tân phòng

Tiếp tục đọc

STHTPK Chương 3

Quyển Thượng

Chương 3: Bị chó tập kích

Tiếp tục đọc

STHTPK Chương 2

Quyển Thượng

Chương 2: Bị ép thành thân

Tiếp tục đọc