Tag Archives: Long Long Long

Long Long Long QI – Chương 1

Quyển I

Chương 1: Thiếu nữ rồng mới sinh

Chương này dài quá đi mất @_@

Tiếp tục đọc