Category Archives: Cung Đình

ĐMNLTC Chương 11

Chương 11: Hoa dại ven đường không thể hái

Tiếp tục đọc

ĐMNLTC Chương 10

Chương 10: Còn thú vị hơn so với kế hoạch

Tiếp tục đọc

ĐMNLTC Chương 9

Chương 9: Thời khắc mấu chốt phải dựa vào vũ lực

Tiếp tục đọc

ĐMNLTC Chương 8

Chương 8: Lại dám coi thường

Tiếp tục đọc

ĐMNLTC Chương 7

Chương 7: Thế nào là phu đức

Tiếp tục đọc

ĐMNLTC Chương 6

Chương 6: Theo? Hay không theo?

Tiếp tục đọc

ĐMNLTC Chương 5

Chương 5: Bạch mã phu quân sinh ra dành riêng cho nàng

Tiếp tục đọc