Daily Archives: 30/03/2013

VGNTPH Chương 32

Aiz, có quan hệ với Lạc ca thì có thể là thiên thần được sao?

Tiếp tục đọc