Daily Archives: 24/03/2013

VGNTPH Chương 31

Lạy hồn, tả cảnh gì mà lắm thế, tả người gì mà chi tiết quá vậy, dịch đến là mệt. Ta bắt đầu hết kiên nhẫn với bà tác giả này rồi đây >”<

Tiếp tục đọc